Hakkımızda

11INDUSTRY

Enerji Santralleri İçin Relokasyon, İşletme ve Bakım Hizmetleri

Türkiye İhracatçılar Meclisi üyesi olan 11Industry, müşterinin ihtiyaçlarının doğru şekilde tespiti, fiyat analizleri, sevk şekilleri, gerekli izinler, mühendislik ve modifikasyon çalışmaları ve buna bağlı uzman iş gücünün tamamını tek elden sağlayabilmektedir.

MİSYON

11Industry, gerek yurtiçi gerekse yurtdışında müşteri odaklı çalışmayı ilke edinerek endüstriyel projelerde istenilen hizmetleri yüksek kalitede gerçekleştirmektedir.

Farklı projelerin farklı ihtiyaçlara gereksinimi olduğundan hareketle; planlarımızı güvenlik, kalite ve müşteri ihtiyaçlarına göre en doğru şekilde belirliyoruz.

11Industry, bir tesisin relokasyon & işletme ve bakım süreçlerinde ihtiyaç duyacağı tüm hizmetleri tek çatı altında birleştirmiş konsept bir yapıdır.

VİZYON

Gelişen ve değişen konjonktürde ; şirketimiz sürdürdüğü projelerde uluslararası standartta teknolojileri kullanarak ve sektördeki yenilikleri dünya çapında takip ederek, bölgesinde sektörün öncü firması olmayı hedeflemiştir.

POLİTİKALARIMIZ

Kalite, çevre ve müşteri memnuniyetine verdiğimiz önemden dolayı, 11Industry, TS- EN-ISO-9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri (İSG) ve TS- EN-ISO-14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi standartlarının şartlarının uygulanmasını bir karar olarak benimsemiş, Bel Cert tarafından sertifika ile belgelendirilmiştir.

İSG POLİTİKAMIZ (İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ)

11Industry, toplam Kalite Sistemine entegre İSG yönetim sistemini kurmuş, risklerinin farkında ve bu riskleri minimize etme gayret, çaba ve araştırmalarını aralıksız sürdürmekte, karşılaşma olasılığı içinde olduğu risklerin, önleyici ve düzeltici faaliyetlerinin bilincinde olarak plan, program ve çalışmalarını yapmaktadır.

Bunların gelişimi için deneyimli personelini sürekli eğitmekte, tüm bu çalışmaları dokümante etmekte, hizmet verdiği kişi ve kuruluşlara sürekli açık, hizmetlerini gerçekleştirirken yerel yasal mevzuata uyumlu çalışmayı prensip edinmiştir.

11Industry yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesini, İSG yönetimi ile İSG performansının sürekli iyileştirilmesini, İSG mevzuatına ve üyesi olduğu kuruluşların koşullarına uyacağını, İSG hedeflerinin belirlenmesi ve gözden geçirilme çerçevelerini oluşturmayı ve İSG mevzuatının ve diğer gerekliliklerine uymayı taahhüt etmektedir.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

11Industry hizmet kalitesini, çevre performansını sürekli iyileştirmeyi ve müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, üzerine düşen çevre ile ilgili yasal ve diğer sorumlulukları, müşteri özel isteklerini yerine getirmeyi, faaliyetlerinin çevresel etkilerine ve hizmetlere uygun olması ile olumsuz etkileri en aza indirmeyi, çevre kirliliğini oluşturmadan önlemeyi, atıklarını azaltmayı, doğal kaynakların daha etkin kullanılmasını sağlamayı ve kaynak kullanımını azaltmayı, çalışanlarının ve tedarikçilerinin çevre konusunda ilgi ve duyarlılığını arttırmak amaçlı faaliyetlerde bulunmayı taahhüt eder.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Sosyal sorumluluk bilinci ile uluslararası standartlar düzeyinde, can, mal ve çevre emniyetini sağlayarak, süratli ve güvenli bir hizmet sunmak.

Kalite yönetim sistemi kurallarına uyarak etkinliğimizi sürekli kılmak.

İş süreçlerimizi öz değerlendirme süreci ile gözden geçirerek, performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımları belirlemek.

Sürekli iyileştirme çabalarımızın iş süreçlerimize katkısını ölçmek.

İş ortaklarımızla olan çalışmalarımızda, proje lojistiğinin temelini oluşturan kontrol ve ayrıntılara gösterdiğimiz özeni sergilemek.

İş ortaklarımızda yarattığımız güven duygusunu tüm iş değerlerimizin ve süreçlerimizin önünde tutmak ve sürdürülebilir kılmak.

Gelişim odaklı bir anlayışla ve kültürel faaliyetlerle, tüm personelimizin kalite politikamızı sahiplenmesini sağlayarak, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak.

Hizmetlerimizi, uluslararası standartlar ve yasal şartlara uyarak, her müşteriye özel tasarlamak ve tüm iş ortaklarımızın memnun, çalışanlarımızın ise gurur duyacağı bir marka olarak kalmak.

SERTİFİKALARIMIZ

İŞ SÜREKLİLİĞİ

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Bizimle İletişime Geçmek İster Misiniz?